Wat doen wij

Het jongerenwerk in de gemeente Leiden is zowel binnen als buiten actief

Jongerenwerkers zijn op straat actief, kennen hun jongeren, zijn aanspreekbaar en herkenbaar in de wijken aanwezig. Ze zijn open, duidelijk en eerlijk tegen de jongeren en bewoners en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheden. Ze helpen jongeren de gevolgen van hun acties in te zien om zo betere keuzes te maken in het gebruik van de openbare ruimte.

Samen met jongeren, buurtbewoners en gemeente wordt gezocht naar passende oplossingen voor knelpunten. Jongerenwerkers signaleren wensen en problemen bij jongeren en buurtbewoners, gaan daarmee direct aan de slag en rapporteren dit bij de betrokken partners.

Het jongerenwerk in de gemeente Leiden heeft door de transitie in de jeugdzorg een aardige transformatie ondergaan. Zo is het jongerenwerk van organiseren van activiteiten voor jongeren naar jongeren laten participeren met activiteiten en evenementen (jongeren doen zoveel mogelijk zelf) naar faciliteren van activiteiten gegaan. Het jongerenwerk zet haar kennis en ervaring in om te werken aan een beter werkende keten jeugd, zowel op het sociale vlak als tegen de repressieve kant.

Het jongerenwerk helpt jongeren met vragen over zaken waar zij tegenaan lopen zoals school, seks, werk, familie, pesten, relaties etc. Jongeren kunnen bij het jongerenwerk terecht en zij kunnen ook door hen begeleid worden in een kort laagdrempelig traject. Dit om jongeren een duwtje in de goede richting te geven naar volwassenheid.